Transkacje SPOT

Transakcje terminowe dla klientów indywidualnych

Transakcje SPOT z późniejszym terminem rozliczenia do 2-ch dni roboczych dostępne dla klientów indywidualnych! Zwiększająca się zmienność kursów na rynku walutowym mogą przyczynić się do niekorzystnych dla Ciebie ruchów dlatego zabezpiecz swoje zarobki korzystając z naszej oferty. Zawarcie z nami terminowej transakcji daje Ci możliwość zminimalizowania ryzyka walutowego i maksymalizacje zysków. Kładziemy wysoki nacisk na profesjonalizm dlatego wynegocjowane przez Ciebie warunki cenowe zawierane są na umowe zlecenie gwarantując tym samym wywiązanie się z ustalonych warunków umowy.

Oferta Transakcji SPOT może również posłużyć do rezerwacji większej ilości jednostek waluty obcej bez wcześniej ustalonego kursu. Kurs waluty będzie wyliczany w dniu rozliczenia.

Warunki zawarcia umowy zlecenia transkacji

  • Posiadanie dokumentu tożsamości
  • uiszczenie zaliczki w wysokości 3 lub 6 procent (w zależności od waluty i terminu rozliczenia)

Po podpisaniu umowy firma Liberty zobowiązana jest do wywiązania się z ustalonych z klientem warunków. Wpłacona zaliczka jest zebezpieczeniem transakcji, Kantor Liberty zastrzega sobie prawo do jej zatrzymania w przypadku nie wywiązania się z umowy zlecenia przez klienta.